Αυτισμός

Ορισμός Αυτισμού.

 

 

Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή νεύρο-ψυχολογική διαταραχή, που διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και είναι συνήθως παρούσα από τη γέννηση του παιδιού. Ο αυτισμός δεν είναι ψυχιατρική νόσος, αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης, για αυτό το λόγο ονομάζονται «διάχυτες». Πρόκειται για μια αναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου, μια διαταραχή της ψυχολογικής του ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής εμποδίζεται ή δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων ψυχολογικών δεξιοτήτων, που είναι ζωτικές για την ψυχο-κοινωνική λειτουργία και επάρκεια του ανθρώπου. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την κοινωνική συναλλαγή και αμοιβαιότητα, την επικοινωνία και την οργάνωση πρόσφορης και σκόπιμης δραστηριότητας. Στις περιοχές αυτές, τα αυτιστικά άτομα εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες και χαρακτηριστικές αποκλίσεις.

 

 

Χαρακτηριστικά Αυτισμού.

 

 

1Σοβαρή επιβράδυνση στην γλωσσική ανάπτυξη και στην επικοινωνία.

 

 

2Σοβαρή επιβράδυνση στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων.

 

 

3Ανακόλουθες μορφές αισθητηριακών αντιδράσεων.

 

 

4Ανομοιογενείς μορφές διανοητικών λειτουργιών.

 

 

5Έκδηλους περιορισμούς δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων.