Νοητική Υστέρηση

Ορισμός Νοητικής Υστέρησης.

 

Η Νοητική Υστέρηση αναφέρεται σε μια παθολογική κατάσταση που  εκδηλώνεται στην περίοδο ανάπτυξης, δηλ. την περίοδο που αρχίζει από  την σύλληψη και φτάνει ως το 16 ο έτος της ηλικίας. Το παιδί με Νοητική Υστέρηση χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα χαμηλότερη από το μέσο  όρο των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας (σήμερα οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες σταθμισμένες δοκιμασίες – τεστ  ικανοτήτων του παιδιού). Παράλληλα το παιδί αυτό διαθέτει μειωμένη ικανότητα προσαρμογής, η οποία αντικατοπτρίζεται συνήθως στην ωρίμανση κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων  αυτοεξυπηρέτησης, στην μάθηση και στην κοινωνική ένταξη. 

 

 

Χαρακτηριστικά Νοητικής Υστέρησης.

 

 

1Καθυστερήσεις στην προφορική γλωσσική ανάπτυξη.

 

 

2Ελλείμματα στη μνήμη των δεξιοτήτων.

 

 

3Δυσκολία στη μάθηση των κοινωνικών κανόνων.

 

 

4Δυσκολία με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

 

 

5Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη προσαρμοστικών συμπεριφορών, όπως οι δεξιότητες αυτοφροντίδας ή αυτο-υπηρέτησης.

 

 

6Έλλειψη κοινωνικών αναστολών.