Σύνδρομο Down

Ορισμός Συνδρόμου Down.

 

Σύνδρομο Down ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G είναι η περιγραφή μια ανωμαλίας, που περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία υπάρχουν εκ γενετής στους φορείς της γενετικής αυτής βλάβης και αφορούν παρεκκλίσεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους. Η εμφάνιση του συνδρόμου είναι αποτέλεσμα τρισωμίας, δηλαδή ένα επιπρόσθετο χρωμόσωμα προστίθεται στο ζευγάρι 21, αυξάνοντας τον τελικό αριθμό χρωμοσωμάτων σε 47, αντί 46.

 

Χαρακτηριστικά Συνδρόμου.

 

 

1Επιπεδωμένο πρόσωπο και μύτη

 

 

2Μάτια που κλίνουν προς τα πάνω

 

 

3Επιπλέον δέρμα στο πίσω μέρος του λαιμού

 

 

4Περίεργη ελίκωση αυτιών

 

 

5Χαρακτηριστικό βλέμμα

 

 

6Μειωμένος μυϊκός τόνος (υποτονία)

 

 

7Χαλαρές αρθρώσεις

 

 

8Μονήρης πτυχή σε όλη την παλάμη, που ονομάζεται εγκάρσια παλαμιαία πτυχή (φυσιολογικά υπάρχουν περισσότερες από μια πτυχές)

 

 

9Ασυνήθιστα ευέλικτες αρθρώσεις

 

 

10Μεγάλη απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου δακτύλου (κλινοδακτυλία)